Õlide segamine

Ühist otstarvet omavaid ning samadele kvaliteetklassifikatsioonidele vastavaid õlisid võib reeglina omavahel segada olenemata sellest, kas need on mono- või mitmefunktsionaalsed.

Kui mootor, milles on enne kasutatud madalama klassi halvema pesuvõimekusega õli, täidetakse hea pesuvõimekusega kaasaegse mootoriõliga, siis soovitatakse esimest intervalli lühendada, näiteks 1000 kilomeetrini, või puhastada saastunud mootor teiste viisidega.