Sünteetilised õlid

 

Mida tähendab sünteetiline õli?

Sünteetilised mootoriõlid põhinevad tavaliselt sünteetilisel süsivesinikul, mis on valmistatud kas etaangaasist polümerisatsiooni või mitmefaasilise rafineerimise ja muundamise teel. Sel moel on nad nii kuumusele kui ka jäätumisele palju vastupidavamad kui mineraalõlid ning ka nende muud omadused on määrimiseks kõige sobivamad. Kuna keemiliselt on tegemist süsivesinike ühenditega, siis samamoodi nagu mineraalõlidega, saab neid alati kasutada mineraalõlide asemel, kui soovitakse kõige kõrgema klassi toodet. Tööstusõlides kasutatakse suurel määral ka teisi sünteetilisi tooraineid ning neil on süsivesinikest kõrvalekalduvad omadused. Nende kasutamist tuleb iga toote puhul alati eraldi selgitada.

Kas mineraalõlisid ja sünteetilisi õlisid võib omavahel segada?

Õlisid, mis on valmistatud samaks otstarbeks ja mis vastavad samadele kvaliteediklassidele, võib tavaliselt segada, olenemata sellest, kas need on ühe- või mitmeastmelised õlid. Siiski ei soovitata erinevate kasutusotstarvete (nt diisel- ja bensiinimootorite) jaoks mõeldud õlide segamist. Sellegipoolest on parim viis ühtlase kvaliteedi tagamiseks kasutada õlivahetuste vahel sama õli.

Kuidas valida õige mootoriõli?

Õige määrdeaine valikut mõjutavad nii töötingimused kui ka järgmised kriteeriumid, mida on oluline arvesse võtta. - Õige viskoossus: (SAE klassifikatsioon) Mootor peab käivituma isegi äärmiselt madalatel temperatuuridel ning õli peab usaldusväärselt määrima mootorit ka kõrgetel temperatuuridel ja raskel koormusel. - Õige kvaliteet: (API ja/või ACEA klassifikatsioonid) Õli kvaliteet mõjutab õlivahetusperioodi. Kõrgstandardse mootoriõli omadused kestavad kauem ja võimaldavad teha õlivahetuste vahel pikki ajavahemikke, mida tootja soovitab. Sõiduki tootja esitab sõiduki käsiraamatus mootoriõli miinimumnõuded ja viskoossusklassifikatsioonid.

Mida tähendab 0W-40?

See on mootoriõlide SAE viskoossuse klassifikatsioon, mis näitab talvist ja suvist klassifikatsiooni. Klassifikatsioon on tehtud viskoossuse – st paksuse – alusel, võtmata arvesse muid omadusi. SAE klassifikatsioon on selgitatud Neste juhendis sõiduki määrimisele, mis on saadaval näiteks Neste teenindusjaamades.

Mida tähendavad mootoriõli klassifikatsioonid?

SAE, API ja ACEA? SAE klassifikatsioon näitab õli viskoossust, st voolavust. Mida väiksem arv, seda vedelam õli. API ja ACEA klassifikatsioonid määratlevad õli sobivuse eri mootoritüüpidele, näiteks bensiinile või diislile, turboga või ilma jne. Klassifikatsioonid on selgitatud Neste juhendis sõiduki määrimisele, mis on saadaval näiteks Neste teenindusjaamades.

Millised tegurid mõjutavad õli tarbimist?

Lisaks mootori mehaanilisele seisundile mõjutavad õlitarbimist kõige enam kasutatava õli viskoossus, baasõli volatiilsus, täitmisaste ja sõiduviis. Tavaliselt kulub vedel õli kiiremini kui paksem. Vedelam õli läheb läbi liikumisteede kergemini põlemiskambrisse ja lekketihendite kaudu ka mootorist välja. Heas seisukorras mootori puhul, kui kasutatakse kvaliteetset õli, mõjutab sõiduviis tõenäoliselt kõige rohkem õli tarbimist. Õlitarbimist suurendab kõige enam gaasipedaali pikaajaline kasutamine koos korduva mootoriga pidurdamisega; õli soojeneb ja muutub vedelamaks, mille tulemusena mootoripidurdusest tekkinud vaakum tõmbab sellest palju läbi liikumisteede põlemiskambrisse.

Kas mõnel õlil kipub olema suurem kulu kui teistel?

Vedela õli kulu on suurem kui paksu õli puhul. See on üldreegel, kuid vahel on ka erandeid. Näiteks õliklassi vahetamisel võib kulu enne esimest õlivahetust olla suurem ja uus mootor tarbib töötamise ajal sageli tavalisest rohkem õli. Kokkuvõttes peaks mootor tarbima mingi osa õlist, kuigi seda määrib piisaval määral väga väike kogus kõrgekvaliteedilist mootoriõli.

Kui sageli peaks mootoriõli vahetama?

Õli tuleb vahetada hiljemalt pärast autotootja poolt antud maksimaalse kilomeetrite arvu läbisõitmist. Talvised sõidud, lühikesed reisid, tolmused tingimused jne nõuavad sagedasemaid õlivahetusi. Piisavalt sagedased õlivahetused on odavaim viis mootori tööea pikendamiseks.

Miks on õlivahetused olulised?

Õli omadused vähenevad järk-järgult ja ebapuhtuse osakaal suureneb. Piisavalt sagedased õlivahetused eemaldavad mootorist ebapuhtused ja asendavad need suure jõudlusega õliga. Suure jõudlusega mootoriõlis olevad lisaained aitavad hoida mootorit puhtana ja hoida ära korrosiooni, mille tulemuseks on vähem kulumist ja mootori pikem tööiga. Lisaks hoiab suure jõudlusega õli mootori ja katalüüsmuunduri heas seisukorras ning õli määrdeomadused sama head kui uue õli puhul. Sellega saavutatakse puhtamad heitgaasid ja väiksem kütusekulu.

Kas bensiini- ja diiselmootori õlisid tohib omavahel segada, nt Neste City Pro ja Neste Diesel?

Õlisid, mis on valmistatud samaks otstarbeks ja mis vastavad samadele kvaliteediklassidele, võib tavaliselt segada, olenemata sellest, kas need on ühe- või mitmeastmelised õlid. Siiski ei soovitata erinevate kasutusotstarvete (nt diisel- ja bensiinimootorite) jaoks mõeldud õlide segamist. Sellegipoolest on parim viis ühtlase kvaliteedi tagamiseks kasutada õlivahetuste vahel sama õli.

Kas diiselmootoriõli tohib kasutada bensiinimootorites?

Jah, kui see vastab bensiinimootoris nõutavatele API - ja ACEA klassifikatsioonidele või tootja kvaliteedinõuetele. Kontrollige sõiduki kasutusjuhendis esitatud klassifitseerimisnõudeid. Praegused sünteetilised sõiduautoõlid sobivad tavaliselt võrdselt bensiini- ja diiselmootoritele ning neilegi, millel on turboülelaadur. Üldjuhul ei sobi raskeveokitele ja ehitusmasinatele mõeldud diiselmootoriõlid, vähemalt mitte uuematele bensiinimootoriga sõidukitele.

Mida tähendavad transmissiooniõli klassifikatsioonid API GL-4 ja GL-5?

Transmissiooniõli API klassifikatsioon määratleb õli kulumisvastased omadused. Mida suurem on arv, seda tõhusamad on lisaained kulumise vastu. Kõrgeima GL-5 klassi õlisid kasutatakse tavaliselt tagaveoliste sõidukite tagasillas asuvates nn hüpoidajamiga hammasratastel, mis vajavad võimalikult tõhusaid lisaaineid. GL-4 õlidel on vähem lisaaineid ja neid kasutatakse tavaliselt esirataste transmissiooniks. API klass tuleb valida vastavalt sõiduki tootja juhistele. Liiga väikese klassi kasutamine võib põhjustada osade kiiremat kulumist, samas kui liiga suure klassi kasutamine võib põhjustada kehva sünkroonimist manuaalkäigukasti kasutades.

Kas Neste Jarrunestet (pidurivedelikku) tohib segada teiste pidurivedelikega?

Neste Jarrunestet (pidurivedelikku) tohib segada teiste DOT 3 ja DOT 4 klassifikatsioonile vastavate pidurivedelikega.

Kas Biojäähdytinnestet (antifriisi) ja tavalist antifriisi tohib kokku segada?

Jah, aga tiheduspõhised arvestid annavad segule valed külmaomadused. Selle põhjuseks on asjaolu, et bioantifriisi tihedus on palju väiksem kui tavalise antifriisi tihedus.